Zevende naam: “O.L.Vrouw Oorzaak onzer Blijdschap”

Het verhaal achter de naam

Overal in Vlaanderen kom je dit soort kapelletjes tegen. In het groot en het klein. Op de mooiste plekjes in de natuur. Aan de gevels van de woningen. Zoals hiernaast, vlak in de rug van Ambiorix. Aan mijn ouderlijk huis, waar ik geboren ben. Een grotere paplepel is wellicht niet te vinden.

In Ecclesia Tungrensi prima cis Alpes
B.M.V. consecrata Miraculis clara invocatur.

Ooit is deze tekst ergens in een oud geschrift opgenomen en dat is voor de Tongenaren voldoende om ‘hun’ Maria vanaf de geboorte met trots in hun hart op te nemen. Sint Servatius die van 342 tot 384 bisschop van Tongeren was, zou reeds de Mariaverering meegebracht hebben na een reis naar Efeze waar net een concilie Maria als ‘Moeder van God’ had opgenomen. Meerdere oudere beeltenissen zijn in de schatkamer van de basiliek van Tongeren opgenomen, maar het huidige beeld uit 1479 is voor geen enkele Tongenaar te evenaren. Het kreeg als aanroeping mee “Causa Nostrae Laetitiae”, “Oorzaak onzer Blijdschap”. Het waarom van die roepnaam is van haar gelaat af te lezen.

In deze droeve tijden, waarin zovele mensen in angst leven, waarin de vreugde van het leven soms zwaar op de proef wordt gesteld, is het goed dat wij weten dat Maria ook oorzaak wil zijn van onze vreugde. Vreugde in het leven, doorheen alle moeilijkheden heen.

O.L.-Vrouw van Tongeren is een meditatief beeld. Hoe meer je je concentreert op haar gelaat, hoe rustiger je wordt, hoe blijer van gemoed. Het geluk, de blijheid van de moeder met haar kindje op de arm. De glimlach is niet te evenaren. En hoe omschrijf je de uitdrukking op het gelaat van het Jezuskind?

Hoe trots mogen we zijn, hoe blij en vol vreugde, dat deze Maria, met deze zo hoopvolle roepnaam, de patrones is geworden van ons bisdom Hasselt.

Onze Lieve-Vrouw,
Oorzaak onzer Blijdschap,
laat ons in deze moeilijke tijden
de moed niet verliezen,
maar breng ons vreugde in de wetenschap
dat jij voor ons zal ten goede spreken
bij Jezus Christus, uw geliefde Zoon.

Een stukje uit het Evangelie

Johannes 2,1-11

Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.  Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.” Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.” Zijn moeder sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten.  Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe.” Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.”Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei hem: “Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.” Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.

Bezinning voor onderweg

Manu Verhulst

 • Een bruiloftsfeest. De wijn is op. Maria spreekt: “Doe wat Hij u zeggen zal.” Water dat goede wijn wordt. Maria staat borg dat de vreugde van een bruiloft gegarandeerd wordt.
 • Johannes schrijft zijn evangelie vanuit een mystiek, meditatief standpunt. Water wordt wijn. Transformatie van het tijdelijke in het eeuwige, van het aardse in het hemelse, van het menselijke in het goddelijke. Het is Maria die ziet dat de wijn op is. Maria speelt een actief bemiddelende rol, is onze voorspreekster. Maria als mystica in het eenwordingsproces met God.

Meditatie: kunnen wij ons een grotere blijdschap voorstellen dan Maria
die ons op weg zet naar een leven met God?

 • Een bruiloftsfeest is een vreugdefeest. Er mag vreugde heersen in onze relatie met God. Na de bevrijding uit Egypte klinkt het lied van Mozes en speelt Mirjam op haar tamboerijn. Ruth zong en danste voor God, David speelde op zijn lier, bij de geboorte van Jezus zingen de Engelen.

Durf jij ook samen met Maria voor God dansen en zingen?
Blij zijn omdat Maria beide, zijn en jouw hand vasthoudt?

 • Bij de coronafilmpjes wordt er vaak gezongen, elke dag verschijnt wel een nieuw coronalied.

Voel jij ook dat blijheid je sterker kan maken op droevige momenten?
Hoe kan jij blijdschap brengen bij mensen die lijden?

Zou het helpen, denk je, als je daarbij je overgeeft aan de kracht van Maria?

 • Naast de Zeven Smarten van Maria staan ook Zeven Vreugden.

Als je aan Maria denkt, welke Maria-momenten uit
het Nieuwe Testament zou jij bij die Zeven Vreugden plaatsen?

Welke Zeven Vreugden zou jij in jouw levensloop willen vermelden?

 • Ken je mensen die lijden onder de druk van deze crisis?
  Waarom hen niet eens een berichtje of kaartje sturen met een grote liefdevolle knipoog?

We bidden

Wees gegroet, Maria,“Onze-Lieve-Vrouw, Oorzaak onzer Blijdschap”,
de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Gebed

Korningsgebed 2016 Deken Rik Palmans

Maria, zo vaak kijken we op naar uw beeld.
De mooie glimlach van u spreekt van een diep innerlijk geluk.
Onder uw blik worden we rustig;
we kunnen onbevangen  met u spreken.
Bewaar onze woorden in uw hart en breng ze bij uw Zoon.
Leer ons het geluk te zoeken waar het echt te vinden is.
Geef ons het inzicht dat we maar gelukkig worden
als we anderen gelukkig maken.
Help ons de kleine tegenslagen van het leven moedig te dragen
en leg uw mantel om ons heen bij groot verdriet.
Maria, blijf voor ons, altijd, in goede en in kwade dagen,
Oorzaak onzer Blijdschap.
Amen.

n

Marialied

O, Lieve Vrouw, o Moeder zoet,
voor Tong’rens kind’ren ’t hoogste goed.
Ons schutse sedert eeuw en tijd,
troosteres in harde strijd.

O Maria, Oorzaak van verblijden,
lieve schutsvrouw, hoor ons vur’ge bee:
blijf steeds in vreugd’ maar ook in lijden
Causa Nostrae Laetitiae.

3 gedachten over “Zevende naam: “O.L.Vrouw Oorzaak onzer Blijdschap”

 1. O.L.Vrouw Oorzaak onzer Blijdschap.
  Dit leest zoveel aangenamer den O.L.Vrouw van de zeven Smarten.
  Ik heb bij de zesde naam van Maria geen commentaar gegeven. Ik was bang om te negatief over te komen. Ik denk dat als Maria het voor het kiezen had, ze zeker niet gewild had dat haar zeven smarten toebedeeld werden.
  Maria hield veel meer van blijdschap. Het is misschien wel zo dat ze diepe vrede heeft kunnen ervaren ondanks de pijn die haar werd aangedaan.
  Ze is misschien wel in die pijn gaan staan.
  Wie weet?

 2. Ik zou graag lid willen worden van de orde in Tongeren OLVMaria oorzaak onzer blijdschap

 3. Graag cd met marialied van Tongeren kunt u mij dat opsturen naar volgend adres Pierre Roelants. Atelierstraat 4 bus 0302 3010. Kessel-lo wil u ook een overschrijving me sturen voor betaling kubt u ook nog porseleine beeldje kindje jezus van praag mee opsturen met dank

Reacties zijn gesloten.