Zesde naam: “O.L.Vrouw van Zeven Smarten”

Het verhaal achter de naam

Rampen, besmettelijke ziektes en oorlogen zorgden vanaf de 16de eeuw in Peer voor de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten of Weeën. In 1647 leidde die verering tot de oprichting van een broederschap en verschenen er zeven vestkappellen in het straatbeeld, die verwijzen naar de zeven smarten of droeve gebeurtenissen in het leven van Maria.

 • Eerste smart: De profetie van Simeon bij de opdracht van Jezus in de Tempel
 • Tweede smart: De vlucht van de heilige Familie naar Egypte
 • Derde smart: Het zoekraken van Jezus in de tempel
 • Vierde smart: Maria ontmoet Jezus op zijn lijdensweg
 • Vijfde smart: Maria staat onder Jezus’ kruis
 • Zesde smart: Maria omhelst Jezus’ dode lichaam na kruisafname
 • Zevende smart: Jezus wordt begraven

In 1897, bij het 250-jarig bestaan, werden de 25-jaarlijkse feesten ter ere van Onze-Lieve-Vrouw voor het eerst georganiseerd. De broederschap, sinds 1986 het genootschap door de vrouwelijke leden, bestaat nog steeds. De jaarlijkse vestprocessie langs alle kapellen gaat uit in het weekend rond 15 september en in 2022 staan er opnieuw Mariale Feesten op het programma.

Een stukje uit het Evangelie

Lucas 2,34-35 (Bijbel in Gewone Taal)

Maria, met u heb ik medelijden als ik de kwelling zie die uw hart bewoog toen u de profetie van Simeon aanhoorde. Lieve Moeder, laat uw gekwetst hart mij de deugd van nederigheid en eerbied voor God geven.

Toen zegende Simeon hen, en hij zei tegen Maria: ‘Jouw zoon is een teken van de dingen die in Israël gaan gebeuren. Veel mensen zullen door hem nieuw leven krijgen. Maar anderen zullen zich tegen hem verzetten. Die mensen zullen niet gered worden.’

Simeon zei ook: ‘Maria, jij zult veel verdriet hebben om je zoon. Maar al die dingen moeten gebeuren. Want zo wordt duidelijk hoe de mensen van binnen echt zijn.

Bezinning voor onderweg

Manu Verhulst

Zij zag haar zoon opgroeien, jong en wild,
met iets ontembaars in zijn ogen en haren.
Zij zag Hem verre wegen gaan,
onbegaanbare paden in de bergen,
tot in de woestijn, dagenlang.
Ze luisterde vaak naar zijn verhalen en gedachtegangen,
maar verstond nooit helemaal wat Hij bedoelde.
Zij zag Hem over zieken gebogen,
zag Hem kleine kinderen optillen in het zonlicht.
Zij zag hoe Hij melaatsen tegemoet ging,
terwijl anderen allen terugweken.
Zij zag Hem binnengaan bij zondaars om er te eten,
en hoorde van een grote zondares die Hem gezalfd had.
Zij zag haar Zoon toen Hij werd weggevoerd
en hoorde mensen zeggen: “’t Moest er eens van komen”.
Op de heuveltop waar alle misdadigers worden terechtgesteld,
heeft zij Hem opnieuw teruggezien.
Hij scheen zo ver, zo onwezenlijk ver,
ook al kon zij nog enkele lieve woorden van Hem opvangen.
Zij werd de stille kracht bij de verslagen vrienden,
de vrouw, die alle leed gedragen, vrede had gevonden.
Zij heeft de leerlingen door de eerste strijd geloodst,
en door de eerste ruzies,
zodat zij ‘moeder’ gingen zeggen tegen haar.
Zij zag hen verre wegen gaan,
over zeeën en over bergen,
naar alle mensen, grote en kleine.
Zij luisterde naar hun verhalen
en zij begreep dat Hij nog altijd levend was.
En toen zag zij hoe, overal ter wereld,
slaven werden vrijgelaten,
en armen niet verstoten werden
en zieken met liefde werden opgenomen.
Toen zij het wonder zag gebeuren van de nieuwe wereld…
toen zei ze stilletjes voor zich uit:
“Magnificat. Hij maakt alles groot”.

We bidden

Wees gegroet, Maria,“Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten”,
de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Gebed

Toon Hermans

Maria,
over de hele wereld
roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U
vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizendvoudige namen
geprezen,
maar of men U
Ivoren Toren noemt of Gulden Huis,
vóór alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht
U te zien als mijn moeder.
Kom onder mijn dak,
in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen
eerst even overleggen,
doe mij dan denken
aan wat U geleden hebt onder het kruis
van Golgotha, waar Uw Zoon
te sterven hing.
Amen

Marialied

O Maria, die daar staat, Gij zijt goed en ik ben kwaad.
Wilt gij mijn arme ziele gedenken, ‘k zal U een Avé Maria schenken!
Avé, Avé Maria ! Avé, Avé Maria!

O Maria, gij die weet, dat mijn hert U is besteed.
Wilt gij mijn arme ziele gedenken, ‘k zal U een Avé Maria schenken!
Avé, Avé Maria ! Avé, Avé Maria!

O Maria, die mij ziet, gij hebt alles en ik niet.
Wilt gij mijn arme ziele gedenken, ‘k zal U een Avé Maria schenken!
Avé, Avé Maria! Avé, Avé Maria!

One thought on “Zesde naam: “O.L.Vrouw van Zeven Smarten”

 1. Vanuit Peer zijn wij blij omdat uw aandacht besteedt aan de Moeder van Smarten, O.L.Vrouw van VII Weeën. Zij blijft ook vandaag toevlucht voor velen uit onze stad. Dagelijks komen mensen bidden en een kaarsje aansteken bij het beeld van Maria. In de meimaand bidden we om 18u de rozenkrans (in de kerk of thuis).Haar beeld siert ook de toren (westzijde onderaan) van onze kerk.
  PS. Ook in Bree is er verering van de Moeder van Smarten. Mariale Feesten in 2021 (ook om de 25 jaar).
  Enkele verzen uit het refrein van “haar lied” in PEER.
  “Lieve Vrouw van VII Weeën die begrijpt ons aller pijn, omdat smarten groot als zeeën ook uw aandeel moesten zijn, want uw Zoon: Hij was het lijden, de Verlosser door de smart. Geef in leed: troost en verblijden, Moeder met ’t doorboorde hart.”

Reacties zijn gesloten.