Woensdag van de Goede Week: God heeft mij gezalfd

Inleiding

Op de woensdagavond van de Goede Week
wijdt de bisschop de Heilige Oliën
voor het komende jaar en voor alle parochies.
We pelgrimeren vandaag
vanuit de evangelielezing van de Chrismaviering…
Jezus presenteert zichzelf als ‘de gezalfde’ van God.
Zijn taak wordt: overal waar Hij komt ‘zalvend’ aanwezig zijn,
en dat in de eerste plaats voor kleine en kwetsbare mensen!

Uit het Evangelie

Lucas 4,16-21 (BGT)

Jezus ging naar Nazaret, de stad waar Hij was opgegroeid.
Op sabbat ging Hij zoals altijd naar de synagoge.
Toen Hij opstond om voor te lezen,
gaf een dienaar Hem het boek van de profeet Jesaja.
Jezus opende het boek
en zocht naar het stuk dat Hij wilde voorlezen. Hij las:
“ God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij.
God heeft mij gestuurd
om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen.
En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn.
Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien.
En om mensen die het moeilijk hebben te helpen.
Ik maak bekend: er begint een nieuwe tijd! ”
Toen deed Jezus het boek dicht.
Hij gaf het aan de dienaar terug en ging zitten.
Iedereen in de synagoge keek naar Hem. En Jezus zei:
“ Wat Ik jullie net voorgelezen heb,
is vandaag werkelijkheid geworden! ”

Duiding

uit: Wie zegt gij?

De God die gaat heersen en zich gaat tonen is de God van het verbond, een God die omziet naar mensen en hen bevrijdt.
Zijn heersen betekent: vrijheid, vreugde, vrede, vertrouwen, geluk …
Dat God ‘God’ gaat zijn betekent bevrijding, omdat deze God een God is die omziet naar mensen in radicale betrouwbaarheid en toewijding aan hun geluk.

Enkele aanzetten ter bezinning

 • Wat merk ik rondom mij van het aanbreken van die nieuwe tijd waarin God ‘God’ wil zijn voor zijn mensen, voor mij?
 • Hoe en tegenover wie kan ik mij daarvoor engageren?

Nog een mooie tekst

uit: Wie zegt gij?

Wanneer God begint te heersen, dan mag je zeggen: “Gelukkig de armen, de treurenden, de zachtmoedigen, de rechtvaardigen, de barmhartigen, de zuiveren van hart, die vrede stichten en vervolgd worden omwille van de gerechtigheid.
Voor Jezus is de toekomst onmiskenbaar begonnen: “Koningen en profeten hebben ernaar verlangd te zien wat gij ziet maar ze zagen het niet, te horen wat gij nu hoort, maar ze hoorden het niet.” (Lucas 10,24)

Gebed

uit Luc Maes, “Bouw mijn kerk weer op”

Heer Jezus, Gij roept en zendt ons om in uw spoor
aan armen het goede nieuws te brengen, gevangenen vrij te maken, blinden te helpen zien, genade te zijn voor mensen.
Vervul ons met de kracht van uw Geest,
opdat wij ons geloof concreet kunnen maken
in woorden en daden van liefde,
in een leven van barmhartigheid en gerechtigheid.
Help ons om “genade” te zijn in deze wereld
en ieder mens echt leven te gunnen
door onze inzet en ons levenswijze. Amen!

Opdracht

In deze tijd dat warme lichamelijke uitingen
van aandacht en bezorgdheid niet kunnen,
kan ik toch via telefoon, mail, … mensen nabij zijn.
Voor wie probeer jij vandaag ‘zalvend als olie’ te zijn?

Als er kinderen meestappen…

Jezus brengt goed nieuws aan de mensen!
In de kranten en op TV klinkt veel slecht nieuws.
Maar het is net alsof we deze weken opnieuw hebben geleerd
om ook het goede nieuws te vertellen!
Welk ‘goed nieuws’ heb jij de voorbije dagen gehoord?
Willen we straks thuis eens in de kranten zoeken
en een eigen goed-nieuws-krant maken?

2 gedachten over “Woensdag van de Goede Week: God heeft mij gezalfd

 1. Mijn kleinzoon zei dat corona ook heel gezellig kon zijn.

  Mijn dochter zorgde voor 60 pakjes met paaseieren voor het bejaardenhuis van ma.
  Morgen worden die pakjes uitgedeeld aan al de bewoners van ma haar afdeling

 2. Een moeilijke opgave want de telefoon doet het niet dus….
  Voor de ploeg die nu werkt voor Vincentius maakte ik mondkapjes,waaraan ik een kaartje hing met een mooie tekst…

  Als vrijwilliger in het ZMK maak ik thuis mondkapjes,ik heb er al ruim 600 stuks klaar,maar wil gaan tot 1000 stuks…bescherming voor mensen….

Reacties zijn gesloten.