Vijfde naam: “Moeder Maria”

Het verhaal achter de naam

Ik had het geluk aanwezig te zijn bij de sluiting van het “Heilig Jaar” in het bedevaartsoord Banneux.

De kerk liep stilaan vol en rondkijkend kreeg ik een jonge dame in het oog die gefascineerd naar het grote Mariabeeld keek. Het was alsof ze in extase was. Ik stelde me zo voor  dat zij allicht dezelfde ervaring had als Mariette in Banneux en Bernadette in Lourdes.

Na de viering sprak ik haar aan. Ze vertelde dat ze in Keulen woonde, Rechten studeerde en geregeld naar Banneux kwam.

Toen ik haar zei dat ik geraakt was door haar houding, haar blik, haar gelaatsuitdrukking bij het kijken naar het Mariabeeld, zei ze eenvoudig: “Sie ist doch meine Mutter, meine Mutti!“.

Het zijn in deze coronatijden telkens ontroerende beelden op TV als we een moeder of grootmoeder zien wuiven naar haar kinderen en kleinkinderen, of als kleinkinderen spontaan verklaren dat ze hun grootmoeder “zo heel erg missen”.

Meer dan ooit is Maria onze Moeder in de hemel, in deze tijd van ziekte, angst, eenzaamheid, dood …  Ook zij heeft dergelijke momenten beleefd.

Moeder Maria,
bid met ons voor alle moeders en grootmoeders,
die hun kinderen en kleinkinderen eindeloos missen.

Enkele fragmenten uit het Evangelie

Lucas 2,6-7:  Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren.  Want er was voor hen nergens plaats om te slapen

Lucas 2,35: Simeon zei ook: “Maria, je zult veel verdriet en pijn hebben om je zoon.  Maar al die dingen moeten gebeuren. Want zo wordt duidelijk hoe de mensen van binnen echt zijn.”

Matteüs 2,13: In een droom zei een engel van de Heer tot Jozef: “Sta op, je moet met Maria en het kind naar Egypte vluchten. Daar moeten jullie blijven tot ik jullie zeg dat jullie terug mogen gaan. Want Herodes is op zoek naar het kind, hij wil het doden.

Lucas 2,43-50: Na het Joodse Paasfeest in Jeruzalem gingen Jozef en Maria terug naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. ’s Avonds gingen zijn ouders hem zoeken. Na drie dagen vonden zij hem, terwijl hij luisterde naar de Schriftgeleerden en hen vragen stelde. Maria vroeg: “Jongen, waarom heb je dat gedaan?  Je vader en ik hebben je overal gezocht?” Jezus antwoordde: “Ik moet doen wat mijn Vader bepaald heeft, dat weten jullie toch?”

Bezinning voor onderweg

In een viertal teksten uit de voorstelling van het leven van Jezus tijdens zijn kinder- en jeugdjaren kunnen we afleiden dat Maria, zijn moeder, soms wel harde noten te kraken had: nergens welkom zijn, de voorspelling van Simeon, de droom van Jozef en de zoektocht naar Jezus in de grootstad Jeruzalem. En toch … (vul zelf maar in)

Is het niet jammer dat er nergens beschreven staat hoe Maria haar zoon opvoedde? Er is eigenlijk maar één zinnetje over geschreven: “Toch bleef zijn moeder nadenken over alles wat er gebeurd was.” (Lucas 2,51)

Zien wij raakpunten tussen deze teksten en de huidige crisis?

We bidden

Wees gegroet, Maria,“Moeder Maria”,
de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Gebed

Maria, net als U zijn wij bezorgd
om al die mensen van wie wij houden.
Bid met ons voor elk mensenkind,
dat vreugde en hoop in het leven het halen op verdriet en twijfel.

Maria, samen met u was ook Gods Zoon op de vlucht. 
Hij voelt mee met allen
die zonder geborgenheid door het leven moeten. 
Bid met ons dat de dag komt
waarop ieder mens een thuis vindt om te wonen, veilig en wel.

Maria, Gij mocht uw zoon terugvinden in het huis van de Vader. 
Bid met ons voor kinderen die zich verliezen
in consumptie, in blind genot, in geweld.
Bid met ons voor alle mensen die op zoek zijn naar elkaar.

Marialied

Zegen nu Maria, zegen nu uw kind,
dat ik hier de Vrede, ginds de hemel vind.
Zegen al mijn denken, zegen al mijn werk,
houd mij door uw zegen, altijd, altijd sterk.

Magnificat anima mea Dominum (2x)

Zegen nu Maria, allen die ik min,
door uw moeder-zegen, houd hen vroom van zin.
Spreid uw moeder-handen, geef hen kracht naar kruis.
Zegen alle harten, zegen ieder huis.

Extra: Gebed van Mgr Hoogmartens

Goede God,

wij kennen U als degene die onze Schepper zijt
en die met ons uit liefde een verbond gesloten heeft.
Maar in onze wereld heersen ook kwaad en onrecht
en het mysterie van het kruis, dat ook uw Zoon heeft doorstaan.
Wees ons nabij in deze tijd waarin velen angst en onmacht beleven omwille van een virus dat ons en mensen wereldwijd bedreigt.

Bemoedig zorgverleners, gezinnen en ondernemers.
Geef troost aan wie ziek of eenzaam is,
en ijver aan wetenschappers. 

Maak ons allen zorgzaam en solidair.
Doe ons in deze dagen ook biddend stilstaan
bij het mysterie van ons mens-zijn,
bij het lijden en de angst van zovelen
en bij de zorg om elkaar, waaruit vrede groeit.

Zegen ons bestaan met de genade van uw nabijheid
en met het besef  van uw liefde zonder grenzen,
zodat wij vanuit uw kracht dienaar worden
en vriend van mensen in nood.

Christus, Zoon van de Levende God, ontferm U over ons.
Maria, Oorzaak van onze Blijdschap. Bid voor ons.

One thought on “Vijfde naam: “Moeder Maria”

  1. Maria,
    jij hebt de pijn van een moeder gedragen zonder verbitterd te worden.
    Gezegend zijn de kinderen die een zachte moeder hebben, een begrijpende en een lieve moeder die er altijd is voor haar kinderen.

Reacties zijn gesloten.