Vierde naam: “Maagd der Armen”

Het verhaal achter de naam

In een crisis worden de armsten en de zwaksten
meestal nog eens het sterkst getroffen!

Gelukkig klinkt in het onderwijs steeds weer de zorg
dat de kinderen met leerachterstand
nog niet meer achterop geraken…

Wie geen laptop heeft, krijgt er thuis één bezorgd.
Sint-Vincentius en de voedselbanken zijn creatief
zodat de voedselbedelingen kunnen verdergaan.

Maar voor de daklozen is het onmogelijk
om ‘in hun kot’ te blijven.
En voor de asielzoekers en vluchtelingen
is het bijna ondoenbaar
om verdere stappen te zetten in hun procedure.

Horen we nog iets over de mensen die vastzitten
aan de grens van Turkije en Griekenland?
En hebben derde-wereld-landen geen steun nodig
om Corona te bestrijden? …

Als ik al die zorgen zie van kwetsbare mensen hier en wereldwijd,
bid ik graag tot Maria als ‘Maagd der Armen’ (Banneux).

Maria was zelf een ‘arme’ in de Bijbelse zin van het woord:
een mens die zich nederig en klein opstelt
en beseft dat zij of hij alles van God te verwachten heeft.
Kleine en eenvoudige mensen voelen zich goed bij Maria
en bidden graag op haar voorspraak.
God lijkt soms te hoog en te ver. Maria staat dichterbij.

Daarom vind ik dit een mooi Mariabeeld:
De Maagd der Armen houdt haar handen als een beschermend dak
over de hoofden van de kleinen en de armen, die bij haar schuilen.

Maria, Maagd der Armen,
bid met ons voor alle arme en kwetsbare mensen:
dat zij niet het kind van de rekening worden!

Een stukje uit het Evangelie

Lucas 6,20-23 (Bijbel in Gewone Taal)

Jezus liet zijn blik over zijn leerlingen gaan en zei:
     “   Gelukkig u die arm bent, want voor u is het koninkrijk van God.
          Gelukkig u die nu honger lijdt, want God zal u verzadigen.
          Gelukkig u die nu huilt, want u zult lachen.
          Gelukkig bent u als de mensen u haten,
          u buitensluiten, u lasteren
          en uw naam verachten omwille van de Mensenzoon.
          Dans dan van blijdschap,
          want groot is uw beloning in de hemel. ”

Bezinning voor onderweg

Vele mensen vinden deze evangelietekst aanstootgevend.
Armoede is een onrecht! Je moet de armen dus niet zalig prijzen.
Jezus spreekt deze woorden vanuit het bewustzijn
dat doorheen zijn optreden het Rijk van God doorbreekt.
Arme, hongerige, huilende en vervolgde mensen
zijn gelukkig te noemen omdat God zich hun lot aantrekt
en omdat ieder, die leerling van Jezus wil zijn,
voortaan ook niet anders kan dan ‘vriend van de armen’ worden.

Wie zijn de arme en kwetsbare mensen in jouw omgeving?    
Zijn er mensen, die zich om hen bekommeren?
Kan jij op één of andere wijze iets voor hen betekenen?

Welke arme en kwetsbare mensen
worden door deze crisis extra getroffen, in ons land, in de wereld?
Hoe kunnen we aandacht vragen voor deze mensen?
Kunnen wij op één of andere wijze iets voor hen betekenen?

We bidden

Wees gegroet, Maria “Maagd der Armen”,
de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Gebed

Paul De Witte

Ik groet je, Maria.
Jij, die staat in de lijn van die vele grote ‘kleine’ vrouwen van Israël,
die er telkens bij waren, erbij geroepen werden,
wanneer Hij, – JHWH – de Ene – zich opnieuw wilde laten kennen
als bevrijder van mensen:
Sara en Rebecca, Lea en Rachel,
Hanna en Ruth, Judith en Ester en vele ongenoemde anderen.
Ik groet je, Maria, heel en al vervuld van Gods droom.
Hij die bedacht is op menselijke bevrijding
heeft in jouw open leven alle kansen op menswording gekregen.
Jij bent te midden van de mensen uitgegroeid
tot een levend visioen van gerechtigheid.
Zo kon aan jouw aanwezigheid
iemand uitgroeien tot ‘de’ mens: Jezus van Nazareth.
Maria, vrouw onder de vrouwen, moeder onder de moeders,
gevoed aan de bronnen van de Levende,
aan jou kunnen wij, mensen, ons optrekken
om te gaan in de voetsporen van Jezus, uit jou geboren,
door God geroepen en gezonden om deze wereld op te roepen
tot een wereld waarin het leven sterker is dan de dood.

Marialied

Op de melodie “Te Lourdes op de bergen”

Gegroet, Maagd der Armen, Maria, gegroet.
Gij zijt vol erbarmen, zo minzaam, zo goed.

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

“Ik ben Maagd der Armen. Gelooft mij, bid veel.
Dan valt aan de wereld erbarming ten deel”.

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

“Ziet gij hier dit water, het is mij gewijd,
en voor alle volk’ren heb ik het bereid”.

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

One thought on “Vierde naam: “Maagd der Armen”

 1. Heel lang geleden, misschien wel 40 jaar, won ik een reis naar Lourdes.
  Ja, omdat het toch bijna gratis was ben ik maar naar Lourdes gereisd.
  Mijn ingesteldheid was precies zoals ik het hier beschrijf.
  Ik was zo kritisch. Het was alsof ik van een andere planeet kwam.
  Hetgeen zich voor mijn ogen afspeelde bestempelde ik als ‘hypocriet’,
  zo van ‘voor wat hoort wat, please help mij anders bid ik niet meer’.
  40 jaar later loop ik door de natuur met teksten tot Maria, Maagd der armen.
  Ben ik veranderd, heeft het leven veranderd, ik weet het niet.
  Ik moest terugdenken aan die Lourdesreis. Kwamen al die bedevaarders naar Maria, de maagd der armen en stond ik daar boven?
  Was ik nog te jong om mij arm te voelen!!!
  Ik voel me niet goed als ik daaraan terugdenk.
  Ik heb onderweg gebeden tot ‘De Maagd der armen’ en ik voelde mij in deze coronatijd zo klein, zo bang. Misschien bad ik wel zo van ‘voor wat hoort wat’.
  Sorry Maria.

Reacties zijn gesloten.