Tweede naam: “Maria, zachtste van alle moeders”

Het verhaal achter de naam

Mijn zoon was al meer dan een maand op de sukkel. In het ziekenhuis vindt men virale infectie – welke weten ze niet – die zijn organen aantastte. Op 18 maart wordt hij met spoed opgenomen. Gelukkig test hij negatief voor corona, want dat zou hij niet overleven…

Ik zat thuis en het groot monster ‘ALLEEN’ maakte zich weer meester van mij. Tranen en nog eens tranen. Met wie kon ik erover praten?

Bidden? Ook dat lukte niet. Of toch. Ik was naar bed gegaan om …  ja, weet ik waarom? Ik probeerde te bidden. Enkel een Weesgegroet kon ik over mijn lippen krijgen … Ik vond daar geen verklaring voor. Nu denk ik dat alleen de woorden van het Weesgegroet zacht genoeg waren. Daarom noem ik haar: “Maria, zachtste van alle moeders!”

De iconografie kent een “Maria van de Tederheid”, wang tegen wang met Jezus. Wij zijn als dit Jezuskind, dat door Maria teder wordt aangeraakt. Haar zachte hart wordt geraakt door ons woordeloos gebed. Zij bidt met ons mee en vertrouwt onze zorgen toe aan God…

Maria van de tederheid en de zachtheid,
bid voor de mensen die willen bidden,
maar de woorden niet vinden…

Een stukje uit het Evangelie

Johannes 19,25-28 (Bijbel in Gewone Taal)

Bij het kruis van Jezus stonden vier vrouwen. Het waren zijn moeder Maria en haar zus, en verder Maria de vrouw van Klopas en Maria uit Magdala.

Jezus zag zijn moeder. En naast haar zag hij de leerling van wie hij veel hield. Toen zei Jezus tegen zijn moeder: “Hij is uw zoon”. En tegen zijn leerling zei hij: “Zij is nu jouw moeder”. Vanaf dat moment zorgde die leerling voor Maria.

Bezinning voor onderweg

Toen Maria de boodschap kreeg dat ze zwanger was en ook haar nicht Elisabeth, vertrok Maria onmiddellijk naar haar nicht. Elisabeth was reeds op leeftijd en misschien kon ze de hulp van Maria wel gebruiken.

Zo vaak moest Maria woorden en pijn in haar hart bewaren. Ze vroeg niet om uitleg.

Toen Maria alleen en met heel veel pijn onder het kruis stond wilde Jezus zijn moeder helpen. Hij voelde ook haar pijn.

Wanneer heb jij ervaren dat je niet alleen staat met je pijn en echt wel op de hulp van Maria of… kon rekenen?

We bidden

Wees gegroet, Maria,
‘Zachtste van alle moeders’ en ‘Maria van de tederheid’,
de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Gebed

naar Roland van Rostenberghe

Maria, stil en ingetogen sta je daar.
Je blik wat terneergeslagen.
Het is een glans van rust en vrede die jou omringt.
Het lijkt of je hart me wenkt om mee in te keren,
naar die rijke weg binnenin.

Je straalt zoveel liefde uit,
zoveel beminnelijkheid, zonder woorden.

Jij bent het die dat goddelijk kind in je schoot hebt gedragen.
In diezelfde schoot voel ik me door jou bemind.
Jij bent als een huis met open deuren,
een thuis voor wie geen schuiloord meer heeft.
Jij baart de vrede van hierboven,
hemels begrip, hemels geduld.

Ik kom even verpozen bij jou, goede Moeder.
Het doet zo’n deugd dat jij bij me bent.
Ik geniet van je zoete geuren
en de warmte van je zachte stem.
Kijken doe ik naar de milde trekken
die je gelaat sieren  als een zilveren aureool.
Eenvoud tooit je lippen,
die zwijgend begrijpen en bidden.

Maria, kom dichterbij.
Stil de honger van mijn wezen.
Kom en leef bij mij.

Marialied

Wees gegroet, o Sterre, o Maria zoet.
Zie op ons van verre, o Maria zoet.

Maria, zegen ons allen, bescherm uwe trouwe jeugd.

Rozen zonder doornen, O Maria zoet.
Door God uitverkoren, O Maria zoet.

Maria, zegen ons allen, bescherm uwe trouwe jeugd.

Maagd en Koninginne, O Maria zoet.
Moeder die ik minne, O Maria zoet.

Maria, zegen ons allen, bescherm uwe trouwe jeugd.

One thought on “Tweede naam: “Maria, zachtste van alle moeders”

 1. Ik ging vandaag op pelgrimstocht met een vriendin en onderweg zou ik de teksten van de tweede naam van Maria voorlezen.
  We waren nog maar goed vertrokken en mijn smartphone blokkeerde. Ik gaf 3X verkeerde code in. Kan gebeuren…maar met de ….het eerst.
  Omdat het over mijn eigen verhaal ging kon ik toch wel vertellen over het bidden van het Wees gegroet en vooral de gedachte ” Vol van genade” die mij bezig houdt.
  Als ik een Wees gegroet bid dan vraag ik aan Maria om een beetje van die genade uit te delen aan alle mensen waar ik van hou, aan alle mensen die het moeilijk hebben,aan de daklozen…
  Ik vroeg aan mijn vriendin wat genade is? We geraakten er niet uit.
  Is genade een hulp op onze weg?
  Is genade hetzelfde als zegen?
  Maakt genade onze levensweg gemakkelijker?
  Is genade een verdienste?

  Help, help

Reacties zijn gesloten.