Pelgrimswandeling met en voor kinderen. Op stap met Maria, de moeder van Jezus

Neem op deze tocht enkele vierkante blaadjes papier mee en enkele stiften of kleurpotloden om onderweg hartjes te maken en te versieren.
Kom je geen kerk of kapel tegen waar je een kaarsje kan branden? Neem dan ook enkele kaarsjes en lucifers mee

Inleiding

De maand mei is een speciale maand voor Maria. Eigenlijk weten we niet zoveel over Maria. Zij was de moeder van Jezus en kreeg een bijzondere opdracht. God koos haar uit als moeder van zijn Zoon. Zo is Maria ook voor veel gelovigen de moeder van alle mensen. Je kan Maria herkennen aan de blauwe kleur van haar mantel. Vandaag gaan we op stap met Maria en leren we haar beter kennen in vier opstapjes die werken rond het bekendste Maria gebed, het Weesgegroet.

Wees gegroet Maria, vol van genade;
de Heer is met U
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons arme zondaars
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Eerste opstapje: ‘Wees gegroet Maria’

Wees gegroet Maria
vol van genade
de Heer is met U

Een stukje uit het Evangelie

Lc 1,39-45 (Uit de Bijbel in 1000 seconden)


We lezen het verhaal van Maria die op bezoek gaat bij haar nicht Elisabet die ook een kindje verwacht. Elisabeth is getrouwd met Zacharias. In het verhaal horen we hoe Maria en Elisabeth elkaar begroeten.

Enkele dagen later gaat Maria op reis. Ze gaat naar het huis van Zacharias. Als ze goed doorstapt, komt ze er aan na drie dagen. Wanneer ze Elisabet ziet, zegt ze: ‘Dag Elisabet’. Terwijl Maria dat zegt voelt Elisabet haar kindje bewegen in haar buik. Zij wordt vol van heilige geest en zegt: ‘Maria, jij bent een vrouw, die graag gezien wordt door God. Ik wens je al het goede met het kindje dat je zult krijgen. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Toen ik je groet hoorde, voelde ik mijn kindje bewegen in mijn buik, alsof het blij was dat de moeder van Jezus op bezoek kwam. Gelukkig is de vrouw, die gelooft! Wat God tot haar gezegd heeft, zal werkelijkheid worden.’

Duiding en vraagjes

Wees gegroet Maria, vol van genade

Het Weesgegroet start met een groet en in het verhaal begroeten Maria en Elisabet elkaar. Ook als we iemand ontmoeten, groeten we hem of haar. Dat kan op veel manieren.

 • Op welke manier kan je iemand groeten? Kan je 5 manieren opnoemen en voordoen?

De Heer is met U

Een volgende zin in het Weesgegroet is ‘De Heer is met U’. Wat zou dat kunnen betekenen? Als iemand zegt ‘dat kan jij nooit’ dan gaan we twijfelen, worden we onzeker en heel vaak lukt het dan ook niet of zeker niet van de eerste keer. Als iemand zegt: ik geloof dat jij het kan, dan kan je het vaak ook. We geloven erin en vertrouwen onszelf. Als we moeilijke dingen moeten doen, hebben we graag dat iemand bij ons is of ons steunt. Liefst is dat iemand die sterk en slim is, die ons kan helpen als het nodig is. We voelen ons gesteund en sterk. We durven meer en kunnen ook meer. Ook God is Maria nabij en helpt haar met zijn liefde en kracht.

 • Wie vind jij belangrijk om in je buurt te hebben als je iets belangrijks moet doen?
 • Heb je al een keer gemerkt dat je sterker was als iemand je steunt?
 • Vraag je soms aan God dat Hij je helpt?
 • Voel jij soms dat God bij je is?
 • Hoe voel je dat?
 • Kan jij vertrouwen dat er iemand is die je opvangt? Sta kaarsrecht. Achter je gaat een groter persoon staan. Laat je recht naar achter vallen zonder je benen te buigen. De persoon achter je zal je opvangen. Durf jij je naar achter te laten vallen?

Tweede opstapje: ‘Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen’

Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Een stukje uit het Evangelie

Lc 1,39-45 (Uit de Bijbel in 1000 seconden)

We lezen een stukje uit het verhaal van de geboorte van Jezus dat we met Kerstmis lezen.

Terwijl Jozef en Maria in Betlehem zijn wordt haar kindje geboren. Het is haar eerste: een jongetje. Ze wikkelt Hem in doeken en legt Hem in een voederbak. Want er is geen plaats voor hen in de herberg. In de buurt zijn er herders. Ze overnachten in het veld om te waken bij hun kudde. Opeens staat er een engel van God bij hen. Ze worden omgeven door een stralend licht en schrikken hevig. Maar de engel zegt: ‘Wees niet bang, want ik heb goed nieuws voor u. Vandaag is uw redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken: jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voederbak ligt.’ Ineens is er bij die engel een heel leger engelen uit de hemel. Ze loven God met de woorden: ‘Eer aan God, en vrede op aarde onder de mensen van Hij houdt.’

Duiding en vraagjes

Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

In het evangelie hoorden we dat Maria de moeder is van Jezus. God had Maria graag. Ze was eenvoudig en heel erg dienstbaar. Ze zorgde graag voor anderen. Ze zou een goede mama worden die met heel veel liefde haar Zoon zou opvoeden en haar geloof zou doorgeven.

Anders gezegd, Maria is gezegend en haar Zoon ook. Zegenen is iemand het beste toewensen met de kracht en de nabijheid van God. Aan het eind van de mis maakt de priester een kruisteken en geeft hij de zegen. Hij wenst je het beste toe. Bij je doopsel ben je ook gezegend, maar dat weet je waarschijnlijk niet meer. Je mama en papa hebben zo bescherming voor jou gevraagd. Soms vragen mensen om hun huis te zegenen. Mama of papa geeft je ’s avonds misschien ook een zegen: een klein kruisje op je voorhoofd met de woorden: ‘God zegent en bewaart je’. Zo vragen ze aan God om ’s nachts bij je te zijn en over je te waken wanneer ze zelf slapen.

 • Voel jij je gezegend?
 • Waar ben jij dankbaar om?
 • Kan je iedereen die mee stapt een zegen geven door een kruisje op het voorhoofd te maken en de woorden ‘God zegent en bewaart je’ te zeggen?

Derde opstapje: ‘Heilige Maria, moeder van God’

Heilige Maria, moeder van God

Een stukje uit het Evangelie         

Lc 1,46-55 (Uit de Bijbel in Gewone Taal)

Weet je nog dat Maria op bezoek ging bij haar nicht Elisabet? Toen ze bij Elisabeth was, dankte ze God met een lied.

Toen zei Maria:

“   Ik geef alle eer aan God.
Ik juich voor hem, hij is mijn redder.
Hij koos mij uit, mij, een heel gewoon meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen: ‘Zij is gezegend.’
Want God die machtig is en heilig,
heeft iets geweldigs met mij gedaan.
Aan alle mensen die naar hem luisteren,
geeft hij zijn liefde, nu en altijd.
God heeft zijn kracht laten zien:
trotse mensen jaagt hij weg,
en koningen pakt hij hun macht af.
Maar gewone mensen maakt hij belangrijk.
Arme mensen geeft hij veel,
maar rijke mensen krijgen niets.
God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.
Daarom heelt hij zijn volk.
Dat had hij beloofd aan onze voorouders,
aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam.

Duiding en vraagjes

Heilige Maria, moeder van God

Maria zingt voor God die heilig is en die iets geweldigs met haar gedaan heeft. Maria is heilig en zij is de moeder van God. Maar wat is dat nu precies, heilig zijn?

Heilig heeft met ‘heel’ te maken. Uit een stuk, af, helemaal zoals het moet zijn. God is heilig. Hij is liefde, Hij is goed en niets anders. Ook Maria is heilig en goed. Ze was heel eenvoudig en helemaal open voor God. Ze had een groot hart voor God. In Maria zien we hoe God de mensen bedoelde toen hij de wereld schiep.

Er zijn nog mensen die we heilig noemen en die een groot hart hadden voor andere mensen. Heiligen zijn vaak mensen die heel lang geleden geleefd hebben en nu gestorven zijn. Maar ook vandaag leven er mensen die we nu al heilig kunnen noemen. Omdat ze een groot hart hebben, iets goed doen voor andere mensen.  

 • Ken je een paar heiligen? (Dat mogen ook kleine heiligen zijn, ‘gewone’ mensen zijn met een groot hart)
 • Waarom zouden zij heilig zijn?

Ook wij kunnen proberen om heilig te worden en een groot hart te hebben voor andere mensen. Zullen we enkele hartjes vouwen en versieren? Je vindt hieronder een beschrijving. Mama of papa zal je zeker helpen met vouwen.

Je mag tijdens het vouwen en versieren al eens nadenken aan wie je een hart zou willen geven. Vergeet niet om na de tocht je hartje(s) uit te delen!

Vierde opstapje: ‘Heilige Maria, moeder van God’

Bid voor ons, arme zondaars
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Het Weesgegroet

We lezen nu geen stukje uit de Bijbel, maar bidden het hele Weesgegroet. Ken je de tekst nog?

Wees gegroet Maria, vol van genade
de Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder van God;
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Duiding en vraagjes

Bid voor ons, arme zondaars
nu en in het uur van onze dood. Amen.

In het Weesgegroet bidden we ‘Maria, bid voor ons’. Dit wil zeggen: ‘Maria, leg jij ons gebed aan God voor? Vraag jij dat Hij ons helpt?’ We geloven dat Maria heel dicht bij God staat. Ze is de mama van zijn Zoon. Als wij iets aan God vragen, weten we soms niet goed hoe we het moeten vragen. Maria kan ons daar bij helpen. Maria voelt ook een beetje als onze mama.

We vragen Maria om altijd voor ons te bidden, aan God te vragen dat Hij ons altijd beschermt. Niet alleen voor onszelf, maar voor ons, voor alle mensen. Niet alleen nu, maar heel ons leven, tot onze dood.

 • Heb jij wel eens meegemaakt dat je zelf iets niet durfde vragen aan iemand en aan je mama of iemand anders vroeg om het in jouw plaats te vragen?
 • Bid jij wel eens?
 • Wat bid je dan?
 • Tot wie bid je?
 • Als jij Maria zou vragen om voor jou te bidden vandaag. Wat zou je dan vragen?

Als we bidden, steken we vaak ook een kaarsje aan. Vaak denken we dan ook aan iemand speciaal. Voor wie of wat wil jij een lichtje aansteken? Als er een kerk of kapel in de buurt is, mag je dat daar doen. Anders heeft mama of papa wel een kaarsje meegebracht. Maak het ook even stil en sluit de tocht af met onderstaand gebedje. (Heb je onderweg zelf een kaarsje aangestoken, mag je dat na het gebed samen uitblazen).

Gebed                                                 

(Als ik kon toveren… p. 28)

Lieve Maria,
ik droom wel eens dat ik
een lichtpunt zou mogen zijn
in duistere dagen.
Ik wil heel dicht bij Jou zijn, Maria,
en ook dicht bij de mensen
die het zwaar hebben in hun leven.
Maria, geef Jij aan alle mensen de kracht
om hun lijden te dragen,
en laat mij een lichtpunt zijn
dat hun pijn helpt verlichten.

Amen.