Pasen

Inleiding

Tussen de begrafenis van Jezus op Goede Vrijdag en de vreugde van de verrijzenis op Paasdag beleven we twee momenten die in de geschriften volledig afwezig lijken te zijn.
Goede Vrijdag beëindigen wij de viering met het evangelie van de graflegging.
De Stilte van Stille Zaterdag wordt niet vermeld bij de evangelisten. Het was gewoon sabbat. Wij houden toch een bezinnend waken omdat ook Stilte helend kan zijn.
In het Verrijzenisevangelie stellen wij vast dat Jezus al verrezen is uit de dood als de vrouwen bij het graf komen. Het was al gebeurd, maar toch waren zij de eerste getuigen van de Geboorte van ons Geloof.
Het ís Pasen. In Jezus kunnen wij de dood overwinnen.

Uit het Evangelie

Marcus 16,1-7

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala,
Maria de moeder van Jakobus, en Salome, olie met een fijne geur.
Daarmee wilden ze het lichaam van Jezus gaan verzorgen.
Op zondag gingen ze naar het graf.
Het was heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op.
Onderweg zeiden ze tegen elkaar:
“ Wie zal voor ons de steen wegrollen
die voor de ingang van het graf ligt. ”
Het was namelijk een erg grote steen…
Maar toen ze bij het graf kwamen,
zagen ze dat de steen al weggerold was.
De vrouwen gingen het graf binnen.
Daar zagen ze een jonge man zitten.
Hij zat aan de rechterkant en hij droeg witte kleren.
De vrouwen schrokken vreselijk.
Maar de jonge man zei:
“ Jullie hoeven niet bang te zijn.
Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazaret.
Hij is gestorven aan het kruis. Maar Hij is opgestaan uit de dood.
Hij is niet hier. Kijk, hier heeft Hij gelegen… ”
De jonge man zei verder:
“ Jullie moeten naar Petrus en de andere leerlingen gaan.
En jullie moeten tegen hen zeggen dat Jezus naar Galilea gaat.
En dat ze Hem daar zullen zien.
Precies zoals Jezus ook al gezegd heeft. ”

Duiding

“Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.” Zo zongen wij gisteren nog.
In de loop van het kerkelijk jaar wordt er nogal wat gewacht. Het begint met de 40 dagen van de Advent, Jezus die veertig dagen in de woestijn verblijft. Wij die 40 dagen trachten te bezinnen, ons voor te bereiden op wat vandaag te gebeuren staat. Deze week hoorden wij een samenvatting van het verhaal van die kleine simpele Man van Nazareth. Wij leefden mee met zijn angsten. Een week van afscheid nemen. Jezus wordt begraven en wij wachten. Angstig wachten wij samen met het handjevol vertrouwelingen van Jezus.
Het was een hectische week. De totale euforie van de massa die op enkele dagen gemanipuleerd wordt naar angst en haat. De beladen week in Jeruzalem staat in het teken van afscheid nemen. Een laatste keer wijzen op de essentie van zijn Leer: de dienende Liefde. Het delen van God als Voedsel voor de mens. Met angsten gevangen genomen worden, maar in berusting. Was er nog twijfel? Neen, alleen Gods wil geschiedde. De kruisdood en het begraven van Jezus. Zijn Leer paste niet in het systeem, past niet in ons systeem en daarom proberen wij maar al te vaak ook vandaag nog, zijn Woord te begraven. Het bittere einde? Sterven, begraven worden en dan het Overwinnen van de dood.
Het einde van gisteren wordt vandaag een nieuw begin. Juist daarom is deze dag Pasen. In het Oude Testament tekenden de Joden hun huis met het bloed van het pas geslachte lam. De Engel ging hen voorbij en strafte alleen de Egyptenaren. De Exodus uit het Oude Testament wordt hier vandaag hernieuwd. Pesach of Pascha of Pasen betekent ‘voorbijgaan’. Het Pesachfeest krijgt na Jezus’ dood een nieuwe betekenis: het paaslam dat ons vrijwaart van de dood is vanaf nu Jezus. Hij verrijst voor ons uit de dood. Wij stappen vandaag over in een totaal nieuwe wereld. Net zoals de graankorrel sterft om in een nieuwe plant honderdvoudig vrucht te brengen, zo zal de mens na zijn dood in een ander leven, dichter bij God herleven.

Enkele aanzetten ter bezinning

 • Pasen, de Verrijzenis, het Eeuwige Leven. Het einde is het begin van ons geloof. Kan jij hierrond een doe-vraag bedenken? Of is dit voor mij een wezenlijke geloofsvraag waarop alleen Hij het antwoord heeft?
 • Op onze tocht naar Pasen zetten we vele stappen om uiteindelijk te komen tot het lege graf. Ook wij zullen wel regelmatig erg diep in zak en as zitten. Kan het verrijzenisevangelie mij helpen om die steen opzij te rollen?
 • De vrouwen gingen het lichaam van Jezus zalven. Hebben wij ook een boodschap voor Jezus? Kan hij ook op ons rekenen als de situatie rondom ons hopeloos lijkt?

Nog een mooie tekst

Neen, het leven is niet dood te krijgen!
Steeds zullen er mensen zijn die opstaan
na een uur, na een dag, na drie dagen of een jaar.
En als jij ook dan nog leeft tussen Goede Vrijdag en Pasen,
als jij denkt dat alle hoop verdwenen is,
dan zal je merken dat er toch weer iemand opnieuw begint
en nog iemand, en nog iemand.
Neen, het leven is niet dood te krijgen,
elk einde is een nieuw begin!

Gebed

God,
Jij liet Jezus sterven aan het kruis.
Wij begrepen dat niet. Was hij dan niet jouw Zoon?
Had hij dan toch geen boodschap voor ons?
God, help ons om nooit jouw Pasen te vergeten.
Blijf ons steeds voorhouden dat sterven aan het kruis
ook jouw boodschap is:
dat zonder sterven, verrijzen niet kan
dat goedheid altijd overwint op het kwade.
Geef dat deze Paasboodschap
ons meeneemt in een jaar vol kracht
om steeds weer na elk zwak moment opnieuw te beginnen,
in geloof in onszelf, in de ander,
maar zeker ook in Jou, mijn God.

Opdracht

Het verrijzenisevangelie eindigt met een duidelijke opdracht:
“Ga en vertel dat Jezus verrezen is en dat Hij er voor ons is.”
Pasen is geen gewone feestdag. Pasen is het wezen van ons geloof.
Ga en verkondig: doe zoals Hij deed, “Leef in Mij”.
En dat kunnen we ook elke dag opnieuw actief vieren
als wij ons hart geven
aan wie het nodig heeft om bemind te worden,
onze mond geven aan wie woorden nodig heeft om dank te zeggen,
onze handen geven aan wie ze nodig heeft om goed te doen,
onze voeten geven aan wie ze nodig heeft om te gaan waar Hij ging.
Elke deeltje van ons lichaam kunnen we geven,
want elke dag toch ontmoeten we mensen.
Moge het voor jou elke dag een vrolijk en Zalig Pasen zijn.

3 gedachten over “Pasen

 1. Een erg onwezenlijke paasdag,alleen in mijn kot.geen vieren van de verrijzenis met andere mensen….een bisschop gaat voor in een lege kathedraal….
  Geen kinderen…geen kleinkinderen….geen paaseieren….
  Alleen een donkere,onwezenlijke paasdag,waarop de natuur zo zijn best doet om er op zijn paasbest uit te zien…..
  Ik weet geen raad met mijn dubbele gevoelens…ZALIGE PASEN aan iedereen
  Bedankt,het was een heel aparte tocht.

 2. Het lege graf…leegte…alleen leegte kan gevuld worden.
  Verbittering, verdriet, pijn achter je laten en kijken naar een nieuwe toekomst.
  Weten dat je er niet alleen voorstaat … want Hij is opgestaan uit het graf om met ons mee te stappen.
  Ubi caritas et amor, Dieu ibi est.

Reacties zijn gesloten.