Palmzondag

Inleiding

We beginnen vandaag aan onze tocht doorheen de Goede Week.
Lukt het jou om een eindje te gaan wandelen en je zo ook letterlijk op weg te begeven? We hopen dat de volgende teksten en gedachten je kunnen inspireren en bemoedigen…

Uit het Evangelie

Marcus 11,7-11a (BGT: Bijbel in Gewone Taal)

De leerlingen brachten de ezel bij Jezus.
Ze legden hun jassen op de rug van de ezel,
en Jezus ging erop zitten.
Veel mensen legden hun jassen op de weg.
Anderen plukten takken met bladeren en legden die op de weg.
Ze liepen voor Jezus uit en achter Hem aan.
Ze riepen:
“ Alle eer aan God! Leve de man die door God is gestuurd!
Leve het nieuwe koninkrijk van onze voorvader David.
Alle eer aan God in de hemel! ”
Zo kwamen Jezus en de leerlingen in Jeruzalem…

Duiding

 • Een aardse koning maakt zijn intrede op een paard. Jezus kiest voor een ezel, het rijdier van de gewone man…
 • De mensen reageren enthousiast: ze huldigen Jezus als de nieuwe Koning-Messias…
  Maar wij weten wat er straks gaat volgen:
  “Heden Hosanna. Morgen kruisig Hem!”
  En we vragen ons af: hoe diep gaat deze hulde?
  Is het echt gemeend? Of lopen ze zomaar mee met de massa?
 • Zo komt Jezus in Jeruzalem.
  Deze etappe van de tocht is volbracht.
  Morgen gaat zijn tocht verder…

Enkele aanzetten ter bezinning

 • Jezus wordt gehuldigd als Koning, Messias, Zoon van David,…
  Hoe spreek jij Jezus aan? Welke namen en titels geef jij Hem?
  Of: vertel al stappend aan Jezus wat Hij voor jou betekent…
 • De coronacrisis beproeft ook ons geloof!
  We kunnen ons geloof niet beleven zoals we dat gewoon zijn.
  Je hoort ook vragen als “waarom laat God dit toe?”… Zo komt onvermijdelijk de vraag
  welke plaats het geloof in ons leven heeft…
  Hoe diep zit het? Is het echt gemeend?
  Of lopen we mee uit gewoonte?…
  Wat betekent het geloof voor jou in deze moeilijke periode?
  Wat heb jij deze dagen misschien herontdekt
  als ‘rijkdom’ in ons christelijk geloof?

Opdracht voor onderweg

Zie je ergens een frisse groene tak? Of een tak in de knop?
Breek er een klein stukje van af en draag dit mee als jouw palmtakje.

Nog een mooie tekst

Groene tak voor op het kruis,
breng Jezus’ levensverhaal in ons huis!
De dagen dat we jubelen,
net zoals in die stoet op Palmzondag.
De dagen dat we feesten,
net zoals aan die tafel op Witte Donderdag.
De dagen dat we treuren,
net zoals bij het kruis op Goede Vrijdag.
De dagen dat we hopen,
net zoals aan ‘t open graf op Pasen.
Wat het leven ons ook brengt:
laat het ons samen doorleven in Jezus’ geest!

Gebed

Heer Jezus, Jij hebt je door het volk laten vieren met palmen,
Jij hebt hen ‘Hosanna’ laten roepen,
ook al wist Jij dat velen ondoordacht meededen
en niet begrepen wat voor Koning Jij bent.
Heer Jezus, raak ons hart.
Laat niet toe dat wij Jou verlaten
als het moeite kost om jouw wegen te gaan.
Help ons om Jou trouw te volgen
doorheen het kruis van Goede Vrijdag
tot de vreugde van Pasen. Amen.

Als er kinderen meestappen…

 • Kennen jullie het verhaal van de ark van Noach? Vertel eens wat jullie daarover weten
 • Om te kijken of de zondvloed voorbij was
  en ze terug uit de ark zouden kunnen,
  liet Noach een duif vliegen…
  weet je wat die duif meebracht?
  een groene olijftak!
 • Je kan de coronacrisis een beetje vergelijken met die zondvloed.
  We kunnen alvast niet gewoon Palmzondag vieren.
  En toch geloven we dat straks alles goed komt…
  Pluk daarom een groen takje, of een tak met een knop…
  Zet die thuis in een flesje met water en verzorg hem goed…
  Dat is jouw palmtak voor dit jaar:
  een teken dat het leven zal overwinnen!

3 gedachten over “Palmzondag

 1. De wandeling met bezinningsmomenten deed deugd… aandacht voor de schepping.
  Zoals de ontluikende natuur, zo zullen we samen door deze moeilijke coronacrisis komen.
  Het gewone wordt nu ‘het ongewone’ in ons dagelijks leven.
  Verbondenheid, zelfs op afstand doet deugd.

 2. Ik ben er vandaag ook aan begonnen. Een boswandeling met een lentezon. En een fijne aanzet om te bezinnen. Het wordt een bijzondere Goede Week. En fijn dat we als pelgrims verbonden zijn.
  We zeggen in de kerk vaak: “geen Pasen zonder Goede Week”. De actuele omstandigheden zijn ongevraagd één lange Goede Week voor zo goed als de hele wereld! Maar door – net als Jezus – het lijden te vullen met liefde, komt er stilaan licht dat zal exploderen in Pasen!

 3. Net in deze Corona afzondering,uren,dagen,weken alleen thuis,zonder kinderen,kleinkinderen,vrienden,vrijwilligerswerk,zoek ik naar de bron,de essentie van mijn leven,van mijn geloof.
  Als God hier,in deze pijn aanwezig is,dan verplicht Hij ons nu om terug te gaan naar de diepte van ons leven ons geloof,veel mensen hebben dat reeds begrepen,solidariteit is weer belangrijk,aandacht voor eenzaamheid van mensen rondom je,in mijn geval maak ik mondkapjes voor het ZMK.enz.Ik hoop dat we uit deze hel gezond en gelouterd ontsnappen,

Reacties zijn gesloten.