Meimaand Mariamaand

Wandelen doorheen de meimaand

Pelgrimeren in de meimaand

Een aanbod voor een aantal bezinnende wandelingen naar een kapelletje in je eigen buurt, alleen of met je gezin.

“Liefde gaf u duizend namen”

We kiezen voor deze reeks bezinnende wandelingen als thema de titel van de bekende Marialied: “Liefde gaf u duizend namen…”

Eerste naam: “O.L. Vrouw der Eenzaamheid”

Jezuïet Jan Stuyt liep altijd aan dit beeld bij hem in de straat voorbij, totdat corona om de hoek kwam kijken.

Tweede naam: “Maria, zachtste van alle moeders”

De iconografie kent een “Maria van de Tederheid”, wang tegen wang met Jezus. Wij zijn als dit Jezuskind, dat door Maria teder wordt aangeraakt.

Derde naam: “Onze. Lieve. Vrouw van Rust”

Als angst ons beklemt, mogen we bidden bij Onze-Lieve-Vrouw van Rust. Maria kan ons bange hart rust geven vanuit het vertrouwen dat God ons draagt door alles heen.

Vierde naam: “Maagd der Armen”

De Maagd der Armen houdt haar handen als een beschermend dak
over de hoofden van de kleinen en de armen, die bij haar schuilen.

Vijfde naam: “Moeder Maria”

Meer dan ooit is Maria onze Moeder in de hemel, in deze tijd van ziekte, angst, eenzaamheid, dood … Ook zij heeft dergelijke momenten beleefd.

Zesde naam: “O.L. Vrouw van Zeven Smarten”

Met onze O.L. Vrouw van Zeven Smarten of Weeën gedenkt de Kerk de zeven droeve gebeurtenissen in het leven van Maria.

Zevende naam: “O.L. Vrouw Oorzaak onzer Blijdschap”

In deze droeve tijden, waarin zovele mensen in angst leven, waarin de vreugde van het leven soms zwaar op de proef wordt gesteld, is het goed dat wij weten dat Maria ook oorzaak wil zijn van onze vreugde. Vreugde in het leven, doorheen alle moeilijkheden heen.

Achtste naam: Maria van de Verrijzenis

Er staan in de bijbel vele verhalen over Jezus‘ verschijningen na zijn dood, maar niet dat Jezus aan zijn moeder verscheen. Kan dat nu? Ik denk dat men dat verhaal niet opgetekend heeft… Misschien heeft Maria het gewoon zelf in haar hart bewaard!?

Pelgrimswandeling met en voor kinderen. Op stap met Maria, de moeder van Jezus

De maand mei is een speciale maand voor Maria. Eigenlijk weten we niet zoveel over Maria. Zij was de moeder van Jezus en kreeg een bijzondere opdracht. God koos haar uit als moeder van zijn Zoon. Zo is Maria ook voor veel gelovigen de moeder van alle mensen. Je kan Maria herkennen aan de blauwe kleur van haar mantel. Vandaag gaan we op stap met Maria en leren we haar beter kennen in vier opstapjes die werken rond het bekendste Maria gebed, het Weesgegroet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *