“Liefde gaf u duizend namen”

We kiezen voor deze reeks bezinnende wandelingen als thema
de titel van het bekende Marialied: “Liefde gaf u duizend namen”…

Als je van iemand houdt,
geef je hem vele lieve namen, “troetelnaampjes”,
die op één of andere wijze uitdrukken
wat de ander voor jou betekent …

Omdat mensen van Maria houden,
hebben ze haar vele namen gegeven,
die proberen uit te drukken wat Maria voor hen betekent.
Wij willen ons al stappend telkens bezinnen
vanuit één van die oude of nieuwe namen voor Maria;
telkens ook gelinkt aan de actuele situatie.

Pelgrimsgebed

Maria, U die altijd onderweg was,
ga vandaag ook met ons mee op weg, tijdens onze pelgrimstocht.
Laat ons onderweg voedsel vinden voor ons hart.
Een bedevaart is: “bidden met je voeten”.
Moge elke stap, die we zetten, een gebedje zijn
voor de intenties die we met ons meedragen.
Maria, doe een goed woordje voor ons bij Jezus en onze hemelse Vader. Amen.

Marialied: Liefde gaf u duizend namen

Liefde gaf U duizend namen, groot en edel, schoon en zoet,
maar geen een die ‘t hart der Vlamen even hoog verblijden doet,
als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij dan al d’ and’ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren! 2x

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk,
komt men U, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk,
lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen…
Moge ‘t nimmer hier verand’ren,
O, gij, Lieve Vrouw van Vlaand’ren! 2x

Blijf in ‘t Vlaamse harte tronen als de hoogste koningin,
als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood nu en in het uur der dood,
ons uw kind’ren en ook d’ and’ren.
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren! 2x

Op tocht

De volgende documentjes
zijn een reeks van ‘opstapjes’ om mee op weg te gaan,
telkens vanuit een naam of titel die mensen aan Maria geven.

Als jij onderweg ergens een mooie Maria-titel tegenkomt
of als jou al stappend een nieuwe troetelnaam te binnenschiet,
laat het ons weten!

Of misschien heb je zelfs zin
om vanuit jouw Maria-naam een opstapje uit te werken
om aan deze reeks toe te voegen!?

Elke bijdrage is meer dan welkom.
Mail naar: pelgrimspastoraal@telenet.be.

One thought on ““Liefde gaf u duizend namen”

  1. Wij zitten nog in lockdown in het wzc Sint Augustinus Halle en moeten ons beperken tot het Mariabeeld van OLV van Halle in onze kamer en toch is het een verademing om haar om bijstand te vragen

Reacties zijn gesloten.