Dinsdag van de Goede Week: verraad en verloochening

Inleiding

Heb je het ooit meegemaakt:
verraden worden door één van je vrienden?
Je doet het met de beste bedoelingen: je gaat naar een eenzame… maar de mensen zeggen dat je daar niets te zoeken hebt…
Je beheert het geld van je oude vader, doet zijn betalingen…
En je krijgt telefoon van een familielid
met de vraag wat er allemaal met dat geld gebeurt…
Je brengt wekelijks de communie bij een zieke
en je ziet telkens de grijns op het gelaat van zijn zoon…
Verraad, verloochening… het gebeurt in vele vormen…

Uit het Evangelie

Johannes 13,21-38* (BGT)

Jezus werd erg bedroefd en zei:
“ Luister heel goed naar mijn woorden:
één van jullie zal Mij uitleveren. ”
De leerlingen keken elkaar aan.
Ze hadden geen idee wie Jezus bedoelde.
Jezus pakte een stuk brood en deed er wat olie op.
Hij gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot, en zei:
“ Ga meteen doen wat je van plan bent. ”
Meteen liep Judas weg, met het stuk brood in zijn hand.
Het was nacht…
Toen Judas weg was, zei Jezus:
“ Lieve vrienden, Ik zal nog maar kort bij jullie zijn.
Waar Ik naartoe ga, daar kunnen jullie niet komen. ”
Petrus vroeg:
“ Heer, waarom kan ik niet meteen met U mee?
Ik wil zelfs mijn leven voor U geven! ”
Jezus zei:
“ Wil jij je leven voor Mij geven?
Luister heel goed naar mijn woorden:
voordat de haan kraait,
zul jij drie keer zeggen dat je Mij niet kent! ”

Duiding

Overkomt het jou ook soms
dat het lijdensverhaal jou kippenvel bezorgt?
Die oneerlijkheid, die ontgoocheling,
die eenzaamheid, die pijn, het onbegrip…
Jezus deed alles met de beste bedoelingen en dan gebeurt er dit: zijn beste vrienden begrijpen Hem niet;
ze leveren Hem uit, verraden en verloochenen Hem.
Hij had die harde taal nochtans nooit geleerd, nooit gebruikt.
Hij had alleen oog voor de zwakkeren, de zieken, de gehandicapten; en dat hebben ze Hem ten laste gelegd.
Hij stak soms op een sabbat een helpende hand toe,
een sabbat, de dag van zijn Vader.
Ook dat hebben ze Hem ten laste gelegd.
En Jezus… Hij laat het allemaal gebeuren…
Hij is klaar om zijn Weg tot het einde te gaan.

Enkele aanzetten ter bezinning

 • Een goede vriend/in of een familielid laat je vallen zonder veel woorden. Je voelt je in de steek gelaten. Heb je dit al meegemaakt? Kun je in zo’n situatie je in een gebed richten tot Jezus? Probeer een kort gebed te formuleren…
 • Wanneer heb ik één van mijn vrienden ontgoocheld,
  zodat deze zich door mij verraden voelde?
  Is dat nog op één of andere wijze goed te maken? …
 • Zou het jou ooit kunnen overkomen dat ze jou ten laste leggen
  dat jouw levensstijl te fel op die van Christus gelijkt!?…

Nog een mooie tekst

een verhaal van Elie Wiesel

Je kent misschien wel het verhaal van die man die dag en nacht over de straten en markten van de wereld liep om te protesteren tegen onrecht en geweld, tegen leugens, onverschilligheid en cynisme. Aanvankelijk luisterden de mensen en moesten ze om hem glimlachen. Maar op de duur negeerden ze hem gewoon. De onrechtplegers bleven hun gang gaan in de wereld, en de wijzen hielden hun mond alsof er geen rechtvaardige in hun midden was.
Tot op een dag een kind, bewogen door medelijden, aan de protesterende man vroeg: “Arme, kleine man, u roept en protesteert, maar het kan toch niet zijn dat u niet ziet dat dit alles niets uithaalt?” – “En of ik dat zie!” zei de rechtvaardige. “Maar waarom gaat u er dan mee door?” – “Dat zal ik jou eens vertellen”, antwoordde de man. “Kijk, in het begin dacht ik dat ik de mensen kon veranderen. Nu weet ik dat dit niet zo simpel is. Maar ik blijf geduldig roepen en demonstreren, om te voorkomen dat de mensen mij zouden veranderen…”

Gebed

Frans de Maeseneer

Het wil maar niet vlotten vandaag.
Het is zoals Gezelle dichtte:
“ De wereld wilt mij achterna
alwaar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. ”
De wereld is zo druk, zo zwaar,
zo opdringerig luid, zo ingewikkeld moeilijk.
Nee, Heer God,
ik vraag niet om een mirakel
vanuit uw hemel zonder grenzen.
Ik bid liever om schouders
die het gewicht van het leven torsen.
En om geloof dat het uithoudt “alwaar ik ga of sta”.

En nog dit

Tot nu toe heeft het coronavirus mij niet te pakken, maar wel een ander virus en dat heet ‘opruimvirus’.
Ooit heb ik eens een eigen psalm geschreven en ik vond hem heel toepasselijk in deze coronatijd.

Heer, hou me vast als ik val.
Sla jouw sterke armen om me heen.
Neem mij dan mee naar die berg
om samen stil te zijn, om samen te bidden.
Afdalen aan jouw rechterhand is mijn droom.
Ik wil dan door jouw ogen naar de mensen kijken
en naar iedereen roepen:
“ De Heer is mijn verlosser, Hij wil ook jullie verlossen.”

Als er kinderen meestappen…

Probeer hen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen hoe belangrijk het is om mekaar graag te zien.
Vraag hen of er kindjes zijn die gepest worden en of ze misschien zelf gepest worden.
En maak dan de link: 2000 jaar geleden is dat ook reeds gebeurd en de man die gepest werd hebben ze aan het kruis genageld.
Dit mag toch echt niet opnieuw gebeuren!

3 gedachten over “Dinsdag van de Goede Week: verraad en verloochening

 1. En dankjewel, Ria, voor de fijne en levensnabije uitwerking van deze dag!

 2. Ontgoocheld zijn of worden hoort bij het leven,hoe zwaar je er aan tilt hangt af van wie je dat aandoet,maar een gebed help altijd.Jezus zelf zei Vader vergeef het hun ze weten niet wat ze doen…….

Reacties zijn gesloten.