Zevende naam: “O.L.Vrouw Oorzaak onzer Blijdschap”

In deze droeve tijden, waarin zovele mensen in angst leven, waarin de vreugde van het leven soms zwaar op de proef wordt gesteld, is het goed dat wij weten dat Maria ook oorzaak wil zijn van onze vreugde. Vreugde in het leven, doorheen alle moeilijkheden heen.

Pelgrimswandeling met en voor kinderen. Op stap met Maria, de moeder van Jezus

De maand mei is een speciale maand voor Maria. Eigenlijk weten we niet zoveel over Maria. Zij was de moeder van Jezus en kreeg een bijzondere opdracht. God koos haar uit als moeder van zijn Zoon. Zo is Maria ook voor veel gelovigen de moeder van alle mensen. Je kan Maria herkennen aan de blauwe kleur van haar mantel. Vandaag gaan we op stap met Maria en leren we haar beter kennen in vier opstapjes die werken rond het bekendste Maria gebed, het Weesgegroet.