Wie zijn we

De “diocesane Werkgroep Pelgrimspastoraal” (bisdom Hasselt) is begin 2012 opgericht onder het voorzitterschap van E.H. deken Luc Herbots, met medewerking en ondersteuning van het CCV-Hasselt.

Onze werking en activiteiten

De werkgroep Pelgrimspastoraal heeft als opzet om via het pelgrimeren een frisse vorm aan te bieden van samen op weg gaan om te groeien in geloof.

De werkgroep heeft als doel: (groeps)dagwandelingen naar pelgrimsoorden in ons bisdom aanbieden, met inhoudelijke en spirituele impulsen voor onderweg en een gebedsviering bij aankomst. Deze dagwandelingen vinden meestal plaats op zaterdag, zijn voor iedereen toegankelijk, zonder inschrijving.

Daarnaast organiseert de werkgroep Pelgrimspastoraal jaarlijks een tweedaagse pelgrimstocht.

Tevens wordt elk jaar een pelgrimsreis georganiseerd, specifiek bedoeld voor parochianen uit twee of drie parochiefederaties uit het bisdom Limburg.

Een overzicht van ons volledig aanbod aan pelgrimswandelingen vind je onder “Jaarplanning”.

Op pelgrimstocht !?

Wandelen is ‘in’. Maar “pelgrimeren” is “wandelen met een +”.

Mensen getuigen geregeld: “Ik ben als wandelaar vertrokken, maar ik ben als pelgrim aangekomen”. Het is ook zo dat ‘de weg iets met je doet’ … Voor een pelgrim is het lichamelijk op weg gaan een aanzet en een hulp om spiritueel op weg te gaan. De innerlijke tocht is belangrijker dan het aantal afgelegde kilometers.

Wandelen, het rustig stappen in voeling met je eigen lichaam, verbindt je met mensen, landschappen en dingen onderweg.

Wandelen wordt mijmeren en kan beschouwingen in je wakker maken die in de drukte van alledag geen kans krijgen. Wandelen wordt dan “bezinnen”.

Pelgrimswandeling aanvang 40-dagentijd 2013 - foto MauriceSchaerlaekens-7

Een mooie tekst ‘De trage wegen van de stilte’ op de site nieuw.kerknet.be